Start - O społeczności
O społeczności

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrystocentryczną społecznością należącą do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Wierzymy w zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przesłanie Pisma Świętego oraz zawarte w nim przykazania są dla nas drogą życia. Dlatego pragniemy poznawać Boga, doświadczać jego miłości, aby okazywać ją innym.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Lesznie tworzy kilkudziesięcioosobowa grupa członków na czele z pastorem. Kim jesteśmy? Normalnymi, zwykłymi ludźmi, w każdym wieku, z różnych środowisk, z różnym wykształceniem. Mamy rodziny, pracujemy zawodowo, wychowujemy dzieci, mamy znajomych, przyjaciół, przeżywamy czasem radosne, czasem trudne chwile w życiu, ale wierzymy, że Bóg, który stworzył cały świat jest osobiście zainteresowany życiem każdego z nas. Choć jesteśmy tak różni, jest coś co nas łączy – to miłość do Jezusa. W świetle Bożej świętości zobaczyliśmy, że potrzebujemy przebaczenia i uwolnienia z naszych grzechów, że potrzebujemy Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Każdy z nas doszedł w życiu do momentu, w którym zdał sobie sprawę, że jego dotychczasowe życie wymaga gruntownej przemiany. Tę przemianę nazywamy „narodzeniem na nowo”, tak, jak mówił o tym Jezus w ewangelii Jana:

Ew. Jana 3,4-7 (rozmowa Jezusa z żydowskim dostojnikiem, Nikodemem)

Rzekł mu Nikodem -  Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: „Musicie się na nowo narodzić.

Z własnej woli zdecydowaliśmy o powierzeniu życia Jezusowi Chrystusowi i wyznaliśmy go Panem swojego życia, a wtedy...

...Rozpoczęło się dla nas nowe życie. Wielu z nas zostało uwolnionych od nałogów, niektórzy posklejali porozbijane małżeństwa, niektórzy pogodzili się ze swoimi rodzinami, zmieniło się podejście do pracy i finansów, czyjś gniewny i wybuchowy charakter został zmieniony...

Dziś czytamy Biblię, modlimy się, spotykamy się na nabożeństwach, śpiewamy, pomagamy sobie w potrzebie oraz opowiadamy innym o Jezusie Chrystusie, który przemienił nasze życie.

Ta strona również służy opowiadaniu o Chrystusie i Jego dziele. Zapraszamy do surfowania, zadawania pytań, pisania do nas. Można się z nami spotkać m.in. w każdą niedzielę o godz. 10:00 przy ul. Grunwaldzkiej 121 w Lesznie. Nasze nabożeństwa są otwarte dla gości i zapraszamy każdego, kto miałby ochotę do nas zajrzeć. Pragniemy pomagać ludziom stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, kochającymi Go i służącymi Mu z całego serca, myśli i siły.

 

Spotkania cotygodniowe:

Niedzielne

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 10.00 przy ul. Grunwaldzkiej 121.

Nauczanie niedzielne i katecheza dzieci odbywa się o godz.10:00.

W tygodniu

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa środowe o charakterze modlitewnym, o godz. 17.30-18:30, przy ul. Grunwaldzkiej 121.

Modlitewne

Nabożeństwa modlitewne odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 6.00 do 7.00 w zborze na ul.Grunwaldzkiej 121.

Domowe

Wszyscy członkowie zboru zachęcani są do zapraszania i odwiedzania się nawzajem w celu duchowego budowania się wzajemnie, modlitwy, pomagania sobie w codziennych troskach.

Kobiet

SPOTKANIA DLA KOBIET.

Szczegółowe informacje, co do terminów znajdują się na tablicy ogłoszeń w kościele, lub można uzyskać od siostry Ewy Michalczyk.

Ewangelizacyjne

Spotkania ewangelizacyjne odbywają się w każdy czwartek w Kościanie.

 

Pozostałe spotkania:

Podstawy wiary

Spotkania dla osób pragnących ugruntować swoją wiarę, lepiej poznać i zrozumieć podstawy i fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej, dla kandydatów do chrztu wodnego, dla nowo nawróconych, odbywają się raz w tygodniu. Szczegółowe informacje, co do terminów i miejsca, znajdują się w comiesięcznym biuletynie zborowym.

Szkoła Biblijna

Spotkania te są zarówno dla liderów i osób pełniących służby w zborze, jak i dla osób pragnących wzrastać w uczniostwie i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa oraz pogłębić znajomość Słowa Bożego. Wykłady połączone z rozmową, pytaniami i odpowiedziami, modlitwą, odbywają się raz w tygodniu. Szczegółowe informacje, co do terminów i miejsca, znajdują się w comiesięcznym biuletynie zborowym.

Konferencje i szkolenia

Szczegółowe informacje, co do konferencji, szkoleń i gości znajdują się na tablicy ogłoszeń.

KONFERENCJA MODLITWY I POSTU odbywa się na przełomie kwietnia i maja.