Start - Misje - Afryka
Afryka

W dniach 18 X do 01 XI pastor Kamil Hałambiec przebywał w Kenii, gdzie usługiwał w zielonoświątkowych zborach oraz podczas konferencji dla pastorów i liderów.

Biskup Samuel na którego zaproszenie pojechałem, jest pastorem zielonoświątkowego zboru położonego niedaleko jednego z największych na świecie slumsów (Kibera - około miliona mieszkańców). Jego zbór liczy 1000 członków z czego 80% pochodzi ze slumsów. Zadałem mu kiedyś pytanie, czy nie obawia się, że ludzie Ci przychodzą ze względu na to, co materialnie mogą otrzymać w zborze. Jego odpowiedź była prosta: „Nie. Nie mamy możliwości wykarmić ich wszystkich, lub pomóc w większym wymiarze. Ze skromnych funduszy naszego zboru wspieramy jeszcze kilku pastorów i misjonarzy, gdyż wiemy, że Ewangelia jest nadzieją dla ludzi. Wierni przychodzący do zboru nie przychodzą dla tego, co my moglibyśmy im dać, bo nie możemy im prawie nic dać, ale przychodzą dla Tego, który może im dać zbawienie, dla Pana Jezusa Chrystusa. Oni naprawdę kochają Pana. Oni kochają Jezusa!” Pastor Kamil Hałambiec

Zbór w/w prowadzi również pracę wśród dzieci i opiekuje się grupą około 300 dzieci. Miesięczne utrzymanie dla jednego dziecka wynosi 30 $. Obecnie zbór buduje również Dom Modlitwy, który będzie mógł pomieścić dużą ilość osób nawracających się do Pana, aby prowadzić ich w uczniostwie.

Jako zbór w Lesznie chcemy błogosławić naszych braci i siostry w Kenii ofiarując im dar pieniężny. Co siejemy to i żąć będziemy! Wpłaty na ten cel można dokonywać na konto misyjne zboru z dopiskiem „KENIA”.

 

Uwielbienie i kazanie

;

 

Konferencja dla pastorów (mówcy: Carr, Ferreira, Hałambiec)

;

 

 

PONIŻEJ ARTYKUŁ Z PANORAMY LESZCZYŃSKIEJ (X 2011)