Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Pastor Jim Cymbala, zakładanie zboru i jedność kościoła
Pastor Jim Cymbala, zakładanie zboru i jedność kościoła

Pastor Jim Cymbala (Brooklyn Tabernacle) w podzielonych na 4 części kazaniach, usługuje na tematy związane z zakładaniem zborów, jedności kościoła i inne.

UWAGA! We wszystkich częściach kazania występują kilku sekundowe przerwy.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4