Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Pastor Watkins, kazania w temacie radości, uwielbienia, cierpliwości w trudnościach.
Pastor Watkins, kazania w temacie radości, uwielbienia, cierpliwości w trudnościach.

Radośni w nadziei, cierpliwi w trudnościach, wierni w modlitwie. Pastor Watkins, kazanie wygłoszone w zborze KZ w Lesznie - VIII 2011 r.

 

Kazanie wygłoszone podczas niedzielnego nabożeństwa. "Co czynić od wschodu do zachodu słońca?" Pastor P. Watkins