Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Budujcie jedni drugich, pastor Stanisław Cieślar
Budujcie jedni drugich, pastor Stanisław Cieślar

Kazanie wygłoszone w niedzielę 27 stycznia 2013 r. w Kościele Zielonoświątkowym w Lesznie.