Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Konferencja modlitwy i postu, Leszno 2012 i 2013, pastor Kirby
Konferencja modlitwy i postu, Leszno 2012 i 2013, pastor Kirby

Przesłania wygłoszone podczas "Zgromadzenia modlitwy i postu" (V 2013, Leszno) przez pastora D. Kirby

Przesłanie 1


Przesłanie 2

 

Przesłanie 3


Przesłanie 4


Przesłania wygłoszone podczas "Zgromadzenia modlitwy i postu" (V 2012, Leszno) przez pastora D. Kirby.

Bóg przygotowuje naczynia, cz. 1


 

Bóg przygotowuje naczynia, cz. 2


 

Wzrastanie w objawieniu dzięki dziełu krzyża

 

Pełne poświęcenie

 

Post

 

Co to znaczy modlić się aż przemodlisz?

 

Trzy zwodnicze głosy w czasach ostatecznych

 

Słowo końcowe

 

Konferencja w Doniecku

Pokój podczas sztormu wynikiem intymności. Pastor Kirby, kazanie wygłoszone podczas konferencji w Doniecku, Ukraina XI 2011 r. Kazanie tłumaczone z języka angielskiego na języki ukraiński i polski.

 

Odgłos posłuszeństwa i moc Boża. Pastor Kirby, kazanie wygłoszone na konferencji w Doniecku, Ukraina XI 2011 r. Kazanie tłumaczone z języka angielskiego na języki ukraiński i polski.