Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Bądź prowadzony Duchem Świętym, pastor B. Crandall
Bądź prowadzony Duchem Świętym, pastor B. Crandall

Pastor Benjamin Crandall

Kazanie wygłoszone zostało w zborze w Nysie. Obecnie pastor Crandal jest pastorem pomocniczym w Times Square Church.

 

Część 1

Część 2