Start - Materiały - Multimedia, kazania, muzyka - Kazania - Doświadcz Bożego ożywienia! Dr Francois Carr, Leszno 2011
Doświadcz Bożego ożywienia! Dr Francois Carr, Leszno 2011

Kazanie wygłoszone podczas konferencji "Spotkanie z Bogiem", Leszno 2011