Start - Materiały - Artykuły - Bóg działa - egzotyczny gość u zielonoświątkowców
Bóg działa - egzotyczny gość u zielonoświątkowców

Artykuł z gazety ABC (lato 2010)